تبلیغات گردشگری ایران را با مشارکت ذی نفعان فعال می کنیم

فرداد پرواز

11 شهریور 1396


معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: تبلیغات گردشگری ایران را،با مشارکت برندها و جامعه ذی نفعان فعال می کنیم.

محمد محب خدایی گفت: تبلیغات گردشگری چندان متناسب با ظرفیت های کشور نیست و با برنامه ریزی هایی که برای آینده نزدیک داریم، در این زمینه فعال تر شویم.امیدواریم با ایده سازی، فرصت هایی پیش بیاوریم تا بتوانیم این مجموعه را که می تواند معادل وزارت نفت برای کشور ارزآوری داشته باشد، به حرکت درآوریم.

وی تصریح کرد: برگزاری جشنواره ملی و استانی «هنر ایرانی، نمای جهانی»، جلب مشارکت شبکه‌های تلویزیونی درون و برون مرزی در معرفی جاذبه‌های گردشگری، توجه و اهمیت به برندسازی انواع موضوعات گردشگری و معرفی ایران به گردشگران جهانی، تدوین بسته‌های سفر‌های تلفیقی داخلی بر اساس مسیرهای گردشگری،و ترویج نام تجاری گردشگری داخلی از جمله برنامه های تبلیغاتی ما است.

وی ادامه داد: از دیگر برنامه‌های معاونت گردشگری سازمان میراث ‌فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری در حوزه بازاریابی و تبلیغات بین‌المللی، توجه به استفاده از شیوه های نوین بازاریابی از جمله فناوری‌های ارتباطی، برنامه‌ریزی و میزبانی از سفر‌های آشناسازی با صنعت به‌‌همت خبرنگاران، رسانه‌ها و تجار است.

خدایی همچنین افزود: اقتصاد گردشگری، مفاهیم گذشته را دچار تغییر ساخته و رویکرد جدیدی در مبانی راهبری باز کرده است، گردشگری دیگر محدود به گردشگری تفریحی نیست و با نفوذ به سایر حوزه‌ها، نگرش‌ها نسبت به قدرت اقتصادی این صنعت را متحول و دگرگون ساخته است.

وی یادآورشد: امروزه گردشگری کودک، گردشگری صنعت، گردشگری سلامت، گردشگری ماجراجویانه و دهها نوع دیگر از این موضوعات، صنعت گردشگری را،به یکی از اولویت‌های توسعه‌ای و درآمد پایدار در کشورها بدل کرده است.


http://www.irna.ir