تبریز 2018: مهمترین رویداد در بخش گردشگری ایران

فرداد پرواز

17 دی 1396


مقامات میراث فرهنگی ایران امسال "تبریز 2018" را مهمترین رویداد در بخش گردشگری کشور می دانند.عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران می گوید، تعیین تبریز، پایتخت استان آذربایجان غربی استان آذربایجان شرقی به عنوان پایتخت گردشگری سازمان همکاری اسلامی (OIC) اهمیت زیادی دارد.وی تاکید کرد که رویداد تبریز 2018 فرصتی است برای استفاده از مزایای این شهر، برای کمک به توسعه این منطقه و همچنین کل کشور،وزیر گفت: "تبرئه به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی در سال جاری فرصتی ایده آل برای به دست آوردن تاریخ باشکوه آذربایجان و ایران در جهان شناخته شده است."


http://ifpnews.com