تبدیل تهدید اقتصادی به فرصت گردشگری در یونان

فرداد پرواز

27 فروردین 1396


اهداف اصلی استراتژی 10 ساله یونان، بهبود، تنوع بخشی و تقویت کیفیت محصول گردشگری است.

گردشگری بخشی مهم در اقتصاد یونان و اولویت ملی این کشور است. یونان از نظر میراث فرهنگی و طبیعی کشوری غنی است و این خود سرمایه مهمی برای توسعه گردشگری به شمار می رود. چالش کنونی برنامه ریزی گردشگری در یونان، تدوین استراتژی ای است که نه تنها باید فرصت های شغلی و سرمایه گذاری را فراهم کند، بلکه باید بتواند مواهب غنی کشور را در بلندمدت حفظ و ارتقا بخشد و به راهبرد توسعه جامع تر، کشور نیز کمک کند.

اهداف اصلی استراتژی 10 ساله یونان، بهبود، تنوع بخشی و تقویت کیفیت محصول گردشگری است. استراتژی گردشگری به گونه ای تدوین شده است که با استراتژی ملی توسعه پایدار هماهنگ باشد. موقعیت استراتژیک کشور در محیط رقابتی بین المللی ایجاب می کند یونان به یک مقصد گردشگری که ارائه دهنده تجارب متنوع و متضادی برای هر بازدیدکننده در تمام طول سال باشد، ارتقا یابد. در نتیجه، یونان به عنوان مکانی معرفی می شود که در آن تجربه های واقعی و منحصربه فرد محقق می شود و در حقیقت این همان استراتژی ایجاد تصویر بین المللی جدید از یونان به عنوان یک مقصد دارای جذابیت بین المللی است. گردشگری دریایی، گردشگری فرهنگی و ییلاقات، گشت وگذار، گردشگری سلامتی و تندرستی، مایس (همایش ها، نمایشگاه ها، کنفرانس ها و رویدادها) گردشگری لوکس، استراحتگاه های شهری (آتن-تسالونیکی) و گردشگری ساحلی همگی برای بازدیدکنندگان بالقوه یونان فراهم هستند.

این 9 بخش استراتژیک، بخش هایی هستند که یونان طی سال های آتی به منظور کاهش فصلی بودن و بهبود محصول گردشگری در آنها سرمایه گذاری خواهد کرد. بخش خصوصی در تدوین خط مشی گردشگری مشارکت فعالانه کرده و تعاملات و بحث های گسترده ای درباره مشکلات و نگرانی های جامعه گردشگری یونان و چگونگی حل آنها داشته است. اخیرا وزارت گردشگری مشوق هایی را برای مشارکت بخش خصوصی و دولتی ارائه کرده است که از آن جمله می توان به مشارکت برای برگزاری بیشتر رویدادهای بزرگ مقیاس اشاره کرد. همچنین وزارت گردشگری به عنوان نهاد متولی دولتی این صنعت، در ارتقای همکاری بیشتر میان نهادهای دولتی و ذی نفعان بین المللی مسوول در تحلیل گردشگری، نقشی اساسی داشته است.


http://www.donyayesafar.com