تایلند برای انجمن گردشگری ASEAN Tourism Forum (ATF) 2018 در چیانگ مای Chiang Mai آماده می شود

فرداد پرواز

1 بهمن 1396


تایلند برای ششمین بار میزبانی انجمن گردشگری ASEAN (ATF) را میزبانی می کند.این رویداد، بزرگترین رویداد گردشگری سفر منطقه ASEAN ، سالانه در میان 10 کشور ASEAN برگزار می شود. تایلند میزبان این رویداد در ششمین بار است،بخشی از سیاست های تبلیغاتی در مناطق روستایی است، مشاغل بیشتری را در مناطق روستایی ایجاد می کند، توزیع بهتر درآمد گردشگری را تضمین می کند و ارتباطات تایلند را با کشورهای غربی منطقه Greater Mekong برجسته می کند. آقای Mr. Yuthasak Supasorn ، فرماندار اداره گردشگری تایلند (TAT)، گفت: "امسال ما افتخار می کنیم که اولین ATF را پس از مراسم 50 ساله ASEAN در سال 2017 به عهده بگیریم. ما بسیار خوشحالیم که در" بازدید از ASEAN @ 50 "با مجموعه ای از محصولات تایلندی با دقت انتخاب شده است.


https://www.tatnews.org/