تایلند برای انجمن گردشگری آئین (ATF) 2018 در چیانگ مای آماده می شود

فرداد پرواز

4 بهمن 1396


تایلند برای ششمین بار انجمن گردشگری ASEAN (ATF) را میزبانی می کند.در تاریخ 22-26 ژانویه 2018، در نمایشگاه و کنوانسیون مرکز (CMECC) چیانگ مای در موضوع "اتصال آیزن-بی بیس رفاه "برگزار می شود.این رویداد، بزرگترین رویداد گردشگری سفر منطقه ASEAN است. سالانه در میان 10 کشور ASEAN برگزار می شود. تایلند میزبان این رویداد در ششمین بار است، اما برای اولین بار آن در چیانگ مای به عنوان بخشی از سیاست تبلیغ هدف های ثانویه، ایجاد شغل های بیشتری در مناطق روستایی، اطمینان از توزیع بهتر درآمد گردشگری و برجسته ارتباطات تایلند با کشورهای غربی منطقه مکونگ بزرگ است.


https://www.tatnews.org