تاکسی هوایی در ایران

فرداد پرواز

16 خرداد 98


تا پایان امسال تحولی عظیم در حمل و نقل ایران صورت میگیرد.

شهرام آدم نژاد،گفت: امکان توسعه در حوزه هوانوردی عمومی وجود دارد و می توان با رفع کاستی ها به مسائل مهم این حوزه توجه کرد. معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی افزود: ایجاد ساختار مقررات ویژه هوانوردی عمومی از مسائل مورد توجه ما در تفاهم نامه مربوطه است و واگذاری کارهای اجرایی، ایجاد ساز و کار مقررات عملیات جهت راه اندازی شبکه تاکسی هوایی و کاهش هزینه های ناوبری و فرودگاهی هوانوردی عمومی از جمله مسائلی است که در این تفاهم نامه مد نظر قرار گرفته است. آدم نژاد با اشاره به اینکه استفاده از ظرفیت مراکز آموزش فنون کشور و ارتفاع سطح فناوری های هوانوردی از دیگر محورهای این تفاهم نامه است، خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی صورت گرفته قصد داریم که تا پایان سال جاری حداقل در دو مسیر تاکسی هوایی راه اندازی کنیم و اینگونه از ظرفیت های هوانوردی عمومی خود بهره مند شویم.

قرار بر این است که از وجود 100 فروند هواپیمای سبک و فوق سبک استفاده شود و با اهدای طرح تاکسی هوایی این هواپیماها در فرودگاه های کشور فعال شوند.