بیانیه ACTE در مورد اجرای ممنوعیت سفر در سفارت ایالات متحده آمریکا

فرداد پرواز

16 آذر 1396


ACTE همچنان به نظارت بر این که چگونه این ممنوعیت پیاده سازی شده است و تاثیر آن را بر مسافران تجاری نشان می دهد. - روز دوشنبه 4 دسامبر دادگاه عالی ایالات متحده اشاره کرد که ممنوعیت سفر ایالات متحده در قالب فعلی می تواند به طور کامل به پیش برود، در حالی که سایر چالش های قانونی ادامه می یابد. Greeley Koch، مدیر اجرایی ACTE Global (انجمن مدیران شرکت های مسافرتی) بیانیه زیر را منتشر کرد:

"هدف اصلی ACTE Global این است که برای کمک به مسافران برای کسب و کار با اطمینان و رسیدن به مقصد خود با خیال راحت است. همانطور که دولت ها در سراسر جهان در پی پیاده سازی قوانین جدید مرزی و مهاجرت همراه با سیاست های جدید امنیتی هستند، آنها باید دو معیار اصلی را مد نظر قرار دهند: اول، سیاست ها باید روشن، قابل فهم و قابل پیگیری باشند؛ و دو، که این سیاست ها مزایای اقتصادی قابل توجهی از سفر تجاری را در هر دو سطح داخلی و بین المللی در نظر بگیرد و نیاز به ایمنی را با نیاز به تجارت فرامرزی متعادل کند.


https://www.traveldailynews.com