بک پک کیست؟

فرداد پرواز

11 تیر 98


بک بکرها یا گردشگران انفرادی با سبک سفر متفاوتی هستند. آن ها روحیه ماجراجویانه ای دارند و معمولاً برای یک مدت طولانی سفر می کنند. این افراد بسیار کم خرج سفر می کنند و سعی می کنند جاهایی را پیدا کند که دیگران کمتر به آنجا رفته اند.شاید شما هم این افراد را در گوشه و کنار ایران دیده باشید، آن ها می توانند مبلغان خوبی برای آداب و رسوم و فرهنگ یک کشور باشند.

پس از برجام با آرام شدن فضای سیاسی علیه ایران، حجم گردشگرانی که خارج از تور و انفرادی مسافرت می کنند در ایران نیز افزایش یافت. آمار دقیقی از تعداد گردشگرانی که خانوادگی و یا انفرادی خارج از نظام آژانس مسافرتی به ایران سفر کرده اند، در دست نیست، اما آژانس های مسافرتی کشورمان تغییر سلیقه در شیوه سفر گردشگران خارجی به ایران را با توجه به کاهش هزینه های خدمات ریالی در ازای ارز خارجی، در چند سال اخیر تایید کرده اند.

این موج کوچک که ایران را در زمره کشورهای جذاب برای سفر ارزان و بک پکری قرار داده، اما هشدارهایی را در داخل کشور مبنی بر اینکه گردشگری ایران به سمت مفت و ارزان فروشی می رود، در پی داشت.