بورلی هیلز از افزایش تعداد بازدید کنندگان استقبال می کند

فرداد پرواز

11 آذر 1396


کنفرانس بوروئی هیلز و بازدید کنندگان به تازگی بازدید کننده پروفایل و مطالعه تاثیر اقتصادی خود را که میزان کمک های گردشگری را به شهر می سنجد به روز می کند.مطالعه مشخصات بازدید کننده تمرکز بر فعالیت بازدید کننده در سال 2016 است و همچنین نتایج و روند را تا سال 2014 که آخرین مطالعه انجام شده مقایسه می کند.مطالعه حاضر نشان می دهد حجم بازدید کنندگان و میزان هزینه های ثبت شده با رشد گردشگری قوی در بورلی هیلز. در واقع، بیش از 7.4 میلیون بازدید کننده در سال 2016 به بورلی هیلز، در مقایسه با شش میلیون نفر بازدید کننده در سال 2014، افزایش تقریبا 23 درصد، در مقایسه با سال 2010 میلادی، به 23 درصد رسیده است.این گزارش همچنین شامل بخش هایی درباره رفتارهای خرید در ساکنان لس آنجلس شد.


http://www.breakingtravelnews.com