بوتسوانا با پشتیبانی از UNWTO، حساب ماهوارۀ گردشگری به روز شده را راه اندازی کرد

فرداد پرواز

07 اسفند


بوتسوانا با تعهد خود برای توسعه اندازه گیری های گردشگری سازگار شده است به روز رسانی از حساب ماهوارۀ گردشگری خود را راه اندازی کرده است. پروژه ی یک ساله با پشتیبانی فنی سازمان جهانی گردشگری (UNWTO)

این پروژه که توسط بنیاد پارک های صلح، آژانس اجرای برنامه منطقه ای حفاظت از مرزهای مرزی کنوانگو زامبی (KAZA)، که توسط بانک توسعه آلمان تامین می شود، دارای چهار هدف بود:

بهبود پایگاه داده آمار گردشگری

نظارت بر بازدید کنندگان بهبود یافته را اجرا کنید

ارائه آموزش عمیق برای اطمینان از جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های مداوم

به روزرسانی TSA بوتسوانا (آخرین در سال 2011 برای سال مرجع سال 2009 تهیه شد)

آقای جیمی R. Opelo، دبیرکل دائمی وزارت محیط زیست، حفاظت از منابع طبیعی و گردشگری بوتسوانا، به طور رسمی حساب ماهوارۀ گردشگری گردشگری بوتسوانا را برای مرجانی سال 2016 ارائه کرد. نتایج اصلی نشان می دهد که گردشگری 4.9٪ به طور مستقیم به تولید ناخالص داخلی بوتسوانا از 3.9٪ در فعالیت قبلی TSA است.این سومین بار است که بوتسوانا TSA را تهیه کرده است.در سال 2016، بوتسوانا 1.9 میلیون بازدید کننده را دریافت کرد که 1.5 میلیارد دلار درآمد داشته است. گردشگری مشغول به کار در 18،670 نفر در بوتسوانا بود.


http://media.unwto.org