بوئینگ پیمانکار 737 MAX 10 در سنگاپور را به نمایش می گذارد

19 بهمن 1396

بوئینگ 737 MAX 10 به عنوان یک نقطه عطف مهم به عنوان برنامه کامل پیکربندی شرکت در هواپیما رسیده است.

این بدین معناست که مهندسان اکنون تمامی الزامات طراحی را برای آنچه که بزرگترین عضو خانواده تک بیتی بوئینگ خواهد بود، قرار داده است.

بوئینگ اعلام کرد موفقیت در نمایشگاه سنگاپور است.رندی تینست، معاون رئيس جمهور بازاریابی، هواپیماهای تجاری بوئینگ، گفت: "اقداماتی که ما برای رسیدن به این نقطه انجام دادیم، اطمینان حاصل می کند که MAX 10 خواهد بود که هواپیما تنها یک موشک است که بازار تاکنون دیده است.

ما در حال همکاری با مشتریان خطوط هوایی ما هستیم تا مزیت های عملکرد و مزایای بهره وری را که ما قول داده ایم، ارائه دهیم.

737 MAX 10، که از یک بدنه کششی که 66 اینچ طولانی تر از 737 MAX 9 است، استفاده می کند، اکنون در مرحله طراحی دقیق قبل از شروع تولید حرکت می کند.

http://www.breakingtravelnews.com