بوئینگ بیشتر سود سهام سهامدار را افزایش می دهد

فرداد پرواز

22 آذر 1396


هیئت مدیره Boeing امروز اعلام کرد که سود سهام سه ماهه این شرکت 20 درصد افزایش به 1.71 دلار در هر سهم خواهد رسید.هیئت مدیره برنامه بازپرداخت سهام موجود را با مجوز 18 میلیارد دلاری جدید جایگزین کرد.دنیس Muilenburg، رئیس هیئت بوئینگ، گفت: "جریان های نقدی قوی و رو به رشد بوئینگ ما را قادر می سازد تا تعهد ما را به ارائه بازده رقابتی سهامداران خود، در حالی که همچنان در سرمایه گذاری در مردم ما، نوآوری و رشد،" گفت.برای حمایت از استراتژی استقرار متوازن پولی ما، تیم ما همچنان بر بهبود عملکرد عملیاتی تمرکز کرده است، زیرا ما به دلیل عقب ماندگی نظارتی ما کار می کنیم و برای جذب سهم بزرگتر از بازار هوافضا رو به رشد، تمرکز می کنیم."

بوئینگ با افزایش اخیر سود سهام بیش از 250 درصد در پنج سال گذشته سهام خود را افزایش داده است.


http://www.breakingtravelnews.com