سفر رییس جمهوری آذربایجان به ایران؛ به زودی

فرداد پرواز

5اسفند1395


وزیر اقتصاد وصنعت جمهوری آذربایجان گفتالهام علی اف رییس جمهوری آذربایجان تا دو هفته آینده به ایران سفر کرده وبا حسن روحانی رییس جمهوری ایران دیدار و مذاکره می کند.

چهارشنبه شب پس از دیدار و گفت و گو با محمود واعظی رییس ایرانی کمیسیون همکاری های مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان افزود: در سال های اخیر شاهد توسعه روابط اقتصادی وسیاسی بین دو کشور دوست وبرادر هستیم.

وی بیان کرد: به خاطر علاقمندی مقام های ایران و آذربایجان به توسعه مناسبات، روسای جمهوری دو کشور در سه سال گذشته هفت بار با یکدیگر دیدار داشتند وهشتمین دیدار نیز بزودی در تهران انجام می گیرد.

وی با بیان اینکه همکاری های اقتصادی و تجاری بین دو کشو ر در حال توسعه می باشد ، بیان کرد: سرمایه گذاران ایرانی و آذری در زمینه های مختلف از جمله تجارت ، گردشگری سلامت و کشاورزی همکاری های خوبی دارند وانتظار می رود درآینده هم روزبه روز شاهد توسعه همکاری ها بین دو کشور باشیم.

وزیر اقتصاد و صنعت آذربایجان گفت: هم دولت ایران وهم دولت آذربایجان برای گسترش مراودات اقتصادی شرایط خوبی را فراهم کرده اند و سرمایه گذاران بخش خصوصی دو طرف باید از این شرایط استفاده مطلوب کنند.

وی با اشاره به مذاکرات امروزخود با محمود واعظی همتای ایرانی خود افزود: گفت و گوهای سازنده ای با آقای واعظی داشته و در آن آخرین وضعیت همکاری های دوجانبه و عوامل تسهیل بخش و ارتقای مناسبات دو کشور بررسی شد.

مصطفی اف شرکت در همایش تجاری ایران و آذربایجان در سرعین ، بازدید از واحدهای تولیدی استان اردبیل، بازدید از سد خداآفرین ، بازدید از محل اتصال خط ریلی جمهوری آذربایجان به شهر اصلاندوز استان اردبیل ، بازدید از آبهای گرم معدنی سرعین ، نیروگاه زمین گرمایی مشگین شهر و دیدار و مذاکره سرمایه گذاران استان اردبیل با سرمایه گذاران جمهوری آذربایجان را از جمله برنامه های سفر 2 روزه خود به استان اردبیل ذکر کرد.

وزیر اقتصاد آذربایجان روز چهارشنبه در راس یک هیات اقتصادی وارد استان اردبیل شد


http://tnews.ir