بلغارستان، گزارش رشد گردشگران خارجی

فرداد پرواز

12 دی 1396


آمار و ارقام ملی در روز 29 دسامبر که توسط تلویزیون ملی بلغارستان نقل شده است، اعلام کرد جمعیت بلغارستان در سال جاری-نوامبر 2017 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 7.3 درصد افزایش داشته است. برای 11 ماه از سال، 8،425،620 گردشگر خارجی بازدید کرد. بیشترین تعداد گردشگران از یونان Greece ، رومانی Romania ، آلمان Germany ، ترکیه Turkey ، روسیه Russia و مقدونیه Macedonia بودند.بیش از 1،060،000 گردشگر از یونان از بلغارستان بازدید کرد که رشدی بیش از 8 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل است. بیش از 12 درصد افزایش گردشگران ترکیه است.طبق آمار گردشگران از آلمان بیش از 853،120 نفر بوده اند که بیش از 5 درصد افزایش یافته است، طبق آمار.تنها در ماه نوامبر تعداد کل گردشگران خارجی که از بلغارستان بازدید می کردند 399517 نفر بود.


http://www.novinite.com