بزرگترین رقیب Airbnb در چین 300 میلیون دلار برای تأمین بودجه گسترش می دهد

فرداد پرواز

17 دی 1396


بزرگترین رقیب Airbnb در چین، Tujia، 300 میلیون یورو (227 میلیون پوند) افزایش داده است تا بتواند به سرعت رشد کند و خانواده های چینی را که از تعطیلات در سراسر جهان استفاده می کنند، افزایش دهد.

در این بیانیه تایید گزارش پیشین بلومبرگ، Ctrip و All-Stars غول پیکر آنلاین به رهبری یک دور که این شرکت را بیش از 1.5 بیلیون دلار ارزش گذاری کرده است، اعلام کرد. این امر به شدت از ارزیابی بیش از 1 میلیارد دلار زمانی که آن را در سال 2015 به تأمین مالی اختصاص داد.بزرگترین پلت فرم اجاره تعطیلات چینی در حال حاضر بیش از 650،000 لیست در سراسر جهان را تحت پوشش قرار می دهد و متمرکز بر خدمت به بزرگترین جمعیت مسافران داخلی و خارجی جهان است.. در حال حاضر حدود 100،000 لیست وجود دارد و در حال مبارزه برای متقاعد کردن همان گروه از مصرف کنندگان طبقه متوسط برای استفاده از خدمات خود به جای رقبای داخلی است.


http://www.independent.co.uk