جلسه کمیته تعیین کاربری بناهای تاریخی و فرهنگی برگزار شد

فرداد پرواز

26 مرداد 1396


نخستین جلسه کمیته تعیین کاربری بناهای تاریخی و فرهنگی بر اساس شان و ظرفیت اثر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی؛ نخستین جلسه تعیین کاربری بناهای تاریخی و فرهنگی روز گذشته،با حضور کارشناسان ارشد سازمان میراث فرهنگی برگزار شد.

محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور در رابطه با اهداف این نشست گفت: در این نشست تخصصی، درخواست معاونت صنایع دستی برای تعیین کاربری خانه حسین بهزاد در استان تهران و همچنین اداره کل میراث فرهنگی استان بوشهر برای تعیین کاربری خانه آذین مورد بررسی قرار گرفت.

معاون میراث فرهنگی کشور با اشاره به درخواست اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان مبنی بر تعیین کاربری برخی بناهای ثبتی آن استان افزود: در این نشست تغییر کاربری بناهایی همچون حمام شاه حسینی، حمام دادور، خانه بهرامی نژاد، خانه مغنی، خانه شیرمحمدی، زهتاب اسفندیاری، خانه زهتاب صدری، حمام تاریخی شیخ بهایی و خانه یدالهی مطرح شد.

به گفته وی در این نشست با توجه به قدمت بناها و عناوین مطرح شده برای تغییر کاربری و اعلام نظر اعضای حاضر در جلسه تصمیمات قرار شد دبیرخانه کمیته تعیین کاربری بناهای تاریخی در اداره کل حفظ و احیاء بناها، بافت ها و محوطه های تاریخی مستقر شود.

طالبیان افزود: دبیرخانه کمیته یاد شده موظف است،ضمن تدوین چارچوب و دستورالعمل های لازم در راستای حفظ ارزش های شهری، شاخصها و معیارها نسبت به بررسی اولیه پیشنهادات واصله اقدام و نتیجه را برای تصمیم گیری در کمیته ارایه نماید.

معاون میراث فرهنگی کشور افزود: در این نشست همچنین ساز و کارهای لازم برای الگوسازی در بناهای تاریخی ـ فرهنگی مورد تصویب قرار گرفت.


http://www.mehrnews.com