برنامه سفیر گردشگری Havasu به پایان رسیده است

فرداد پرواز

13 دی 1396


برنامه سفارشی گردشگری ، بیش از 250 مقام رسمی شهر لیک هاسوو، Realtors و کارکنان کسب و کار را به منظور خدمت به بازدید کنندگان ترغیب کرد. انجمن مهمانداری دریاچه Havasu برنامه ای در خصوص آموزش در مورد گردشگری و تاریخ و فرهنگ Havasu و منطقه ارائه می دهد و در سال آینده 250 فارغ التحصیل متخصص در این مورد را به منظور بهبود کیفیت هدفشان جذب میکند. این بخش اولین کلاس خود را از سال نو در 11 ژانویه از 8:30 صبح تا 12 بعد از ظهر در مدرسه آشپزی WAVE ارائه میدهند.


http://www.havasunews.com