برنامه ریزی کاهش مالیات برای افزایش گردشگری، مسافرت

فرداد پرواز

16 دی 1396


منابع دولتی گفته اند که هند قصد دارد تا رشد اقتصادی و ایجاد شغل های بیشتری را افزایش دهد. هند قصد دارد در ماه های آینده در بودجه اتحادیه مالیات بر مسافرت و گردشگری را کاهش دهد.این حرکت می تواند رونق گردشگری داخلی در دومین کشور پرجمعیت جهان را به وجود آورد که در آن تورم کم و افزایش درآمد، تغییر سبک زندگی و الگوهای مصرف 250 میلیون سرخپوست طبقه متوسط را تغییر می دهد. در سال گذشته تعداد زیادی از مقصد های ارائه شده در مسیرهای خطوط هوایی نیز افزایش یافته است.بخش گردشگری هند در شش ماه پایانی ماه سپتامبر بیش از 10 درصد افزایش یافته است، در مقایسه با سال گذشته 8 درصد. براساس گزارش صنعت، گردشگری 40 میلیون نفر در هند کار می کند و طی یک دهه می تواند 10 میلیون شغل را اضافه کند.


http://www.hindustantimes.com