برنامه های SAO TOME و PRINCIPE برای توسعه گردشگری

فرداد پرواز

23 دی 1396


مقامات اعلام کردند که میخواهند فراتر از افق اقتصادی محدود خود را ببینند، زیرا بودجه دولتی برای کمک های بین المللی 90٪ است. هدف دولت، رهبری کشور از 200،000 ساکن، تبدیل شدن به یک منطقه اکوتوریسم است. سائو تومه SAO TOME و پرنسیپه PRINCIPE دارای منابع نفتی در دریای خزر است، اما اغلب به دلیل بهره برداری از آن، گران است. با این وجود، دعوت به مناقصه برای اکتشاف در منطقه اقتصادی منحصر به فرد صادر شد.مستعمره سنتی پرورش دهندگان پرتقال با توجه به کیفیت کاکائو آن به عنوان "جزایر شکلات" شناخته می شود. کشاورزی و ماهیگیری دیگر منابع مهم درآمد برای بودجه دولت هستند.اکنون کشور قصد دارد تا سرمایه گذاران بین المللی بیشتری را جذب کند. طبیعت باشکوه، سواحل آسمانی در جزایر آتشفشانی که نزدیک به 600 گونه از گیاهان ثبت شده است.


https://www.tourism-review.com