برلین می خواهد گردشگران را به سمت خارج از منزل خود جذب کند

فرداد پرواز

11 آذر 1396


مقامات برلین یک مفهوم گردشگری جدید برای سرمایه آلمانی اعلام کردند. برنامه آنها جذب گردشگران بیشتر به حومه شهر است که همچنین برای ارائه آن بسیار مفید است. بخشی دیگر از این پروژه، تمرکز بر کیفیت گردشگری و تغییر تصویر یک مقصد ارزان است. یکی از دلایل مفهوم جدید جذب گردشگران، نیاز به تنظیم روابط بین مردم محلی و بازدید کنندگان است. گردشگری توده ای و مرکز شهر شلوغ برای سال ها مشکل ساز است. مفهوم جدید باید به مدیریت تعداد اقامت گردشگران در شیوه ای مناسب تر و مقابله با تحولاتی که کیفیت زندگی را محدود می کند، کمک کند.کریستین تنزلر، سخنگوی بازدید برلین، شریک بازاریابی رسمی در بخش گردشگری، گفت: ما می خواهیم تعادل را در کنار ساکنان، سیاستمداران و کسب و کارهای گردشگری پیدا کنیم.در حال حاضر، دروازه براندنبورگ در خورشید طلایی هنوز در وب سایت خود قرار دارد. فقط یک راه طولانی نقشه رنگارنگ با دوازده منطقه برلین وجود دارد.


tourism-review.com