بحرین سرمایه گذاری های زیربنایی گردشگری 13 میلیارد دلار را تأمین می کند

فرداد پرواز

09 دی 1396


هیئت توسعه اقتصادی بحرین سرمایه گذاری در زیرساخت های گردشگری کشور را بیش از 13 میلیارد دلار در سال 2017 نشان داده است.این رقم شامل 14 پروژه برجسته است که به رشد بیشتر در گردشگری و بخش تفریحی پادشاهی کمک خواهد کرد.این بخش شاهد رشد سریع در سال گذشته با تعداد کل توریست های بازدید کننده از پادشاهی بود که در 9 ماه اول سال 2017 به میزان 12.8 درصد افزایش یافت.

پادشاهی همچنین شاهد افزایش بیشتر زیرساخت های گردشگری خود برای حمایت از این رشد است که نقش مهمی در تلاش های متنوع سازی بحرین ایفا می کند.

سیمون گالپین، مدیر کل هیئت مدیره توسعه اقتصادی بحرین، گفت: تعداد مجموع گردشگران بازدید کننده از بحرین در 9 ماه اول امسال به 8.7 میلیون نفر رسید که تعداد قابل توجهی از جمعیت ساکن ما تنها 1.5 میلیون نفر است.


http://www.breakingtravelnews.com