بحران آب در کیپ تاون، مسافران باید آماده شوند

فرداد پرواز

12 دی 1396


هنگامی که بازدیدکنندگان در فرودگاه فرود می آیند، آن ها از نیاز به حفاظت مطلع خواهند شد. شهر و هتل ها روش های پایدار برای حفاظت از منابع طبیعی را تشویق می کنند. گردشگران در کیپ تاون با توجه به خط ساحلی معروف و مکان های شبه جزیره خود، انتظار دارند که در آب احاطه شوند، اما همانطور که بازدید کنندگان برای فصل تابستان گردشگری کیپ تاون را انتخاب میکنند که بحران آب تشدید میشود،در فرودگاه ها با نشانه هایی از آن ها خواسته شده تا در امر محافظت بیشتر از کیپ تاون آن ها را یاری دهند.

کیپ تاون در خشکسالی های شدید قرار دارد چرا که زمستان های بی بارش منجر به سطوح خطرناک سد شده اند. با توجه به اداره شهرداری، در ماه دسامبر، سدهای شهر حدود 33 درصد ظرفیت داشتند و آنچه که مقامات به آن اشاره کرده اند،این است که سدها کمتر از 13.5 درصد کاهش یافته است، شیرهای آب بلا استفاده شده اند و ساکنان باید در 200 ایستگاه بازرسی در سراسر شهر برای جمع آوری آب های روزانه،مراجعه کنند. در تاریخ 18 دسامبر، بر اساس مصرف فعلی و بارش مورد انتظار، روز صفر به 29 آوریل 2018 پیش بینی می شود.


https://www.nytimes.com