باور رهبری Eurowings را به دست می گیرد

فرداد پرواز

21 شهریور 97


فرانک بئور به عنوان مدیر عامل و مدیر ارشد مالی شرکت Eurovings شرکت تابعه Lufthansa منصوب شده است. 37 ساله از ابتدای ماه مسئولیت امور مالی، منابع انسانی و تکنولوژی را در حامل داشته است. او موفق Jörg بیسل، که پس از سه سال به عنوان مدیر عامل و مدیر مالی در Eurowings عضو گروه لوفت هانزا می شود. بئور گفت: "گروه یورو واشنگتن در سال جاری تلاش زیادی کرده است و زمینی را برای تبدیل شدن به یکی از خطوط هوایی پیشرو اروپا در سالهای آینده فراهم می کند. "من خوشحال هستم که بخشی از تیم گروه Eurowings است که طی دوازده ماه گذشته با رشد تقریبا شش میلیون مسافر، 77 هواپیمای اضافی و 3000 کارمند جدید، رشد چشمگیری داشته است."