بالاترین نرخ درخت کاری در جهان از آن چین است

فرداد پرواز

19 خرداد 97


قانون چین هر شهروند را از کودکی ملزم به کاشت درخت کرده است؛ به گونه ای که هر شهروند سالانه حداقل باید یک درخت بکارد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی امروزه به موازات گسترش خطرات وآسیب های زیست محیطی موجود در جهان صنعتی، ایجاد وحفاظت از جنگلها و فضای سبز، به دغدغه­ی بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است؛ در این میان کشور چین توجه گسترده ای به گسترش فضای سبز و درختکاری و البته در کنار آن ایجاد بستر های فرهنگی لازم در این خصوص داشته است. بر این اساس هر چینى بعد از یازده سالگى طبق قانون موظف است سالانه حداقل یک درخت بکارد به همین دلیل چین بالاترین نرخ درخت کارى در جهان را اراست.درختان موجوداتی پر مزایا و البته بی ضرر و زیان هستند. فوایدی که از گذر وجود این موجودات نصیب محیط زیست و درنهایت انسان می شود پر شمار است؛ مقابله با آلودگی هوا، ایجاد تعادل در دما، تولید اکسیژن، جلوگیری از فرسایش خاک و ... تنها بخشی از مزایای درختان به شمار می رود.