بازگشت گردشگری روسیه به ارتقاء روابط دو جانبه است

فرداد پرواز

6 دی 1396


ولادمیر پوتین رئیس با رئیس جمهور مصر گفت و گو کرد که اقدامات مشترک برای بازگرداندن پروازهای مستقیم مسافری بین دو کشور، که از سال 2015 متوقف شده است، افزایش یابد. بازگشت گردشگری روسیه یکی از اولویت های دستور کار پوتین است؛ زیرا این امر نشان دهنده یک تقویت قوی در همکاری های مصر و روسیه است. چندین کارشناس انتظار داشتند پروتکل گردشگری در سفر دوشنبه امضا شود.مسئله گردشگری که مسئله امنیتی است نه سیاست، نشان می دهد که چگونه مصر در آینده می تواند سرمایه گذاری بیشتری را در روسیه جذب کند. شریف گاد، مدیر مرکز فرهنگی روسیه، به اهربر ال یوم گفت: دو موضوع مهم که در این دیدار مورد بحث قرار می گیرد بازگشت گردشگری روسیه و نیروگاه هسته ای داابا است. هواپیمایی و گردشگری روسیه پس از آنکه یک هواپیمای روسی در تاریخ 31 اکتبر 2015 در سینا سقوط کرد، به حالت تعلیق درآمد، پس از آن اقدامات مربوط به امنیت درخواست شده از سوی نمایندگی های روسیه برای بازگرداندن پروازهای بین دو کشور انجام شد که تا کنون به تعویق افتاده است.


https://www.egypttoday.com