بازدیدکنندگان انگلیس به جشنهای سالهای متمادی به استونی راه می یابند

فرداد پرواز

16 آذر 1396


تعداد بازدید کنندگان در سال 2017، با تعداد گردشگران انگلستان تقریبا یک پنجم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.ارقام مربوط به ژانویه تا سپتامبر نشان می دهد افزایش 19 درصدی در سال گذشته با بیش برنامه ویژه ای از حوادث و ابتکارات برای علامت گذاری 100 سالگرد استقلال جمهوری استونی.

جشن ها در طول سال برگزار می شود تا مهمترین عناصر برجسته در ظهور استونی را به عنوان یک کشور متحد معرفی کنند.طیف گسترده ای از حوادث منحصر به فرد - پوشش موضوعات از تاریخ و میراث به طراحی، موسیقی و طبیعت - در سراسر کشور برگزار خواهد شد.


http://www.breakingtravelnews.com