بازدید کنندگان انگلستان در حال رشد گردشگری در مالدیو هستند

فرداد پرواز

16 دی 1396


مالدیو اعلام کرده است که در ماه نوامبر 2017، در مقایسه با همان ماه در سال 2016، میزان ورود بازدید کنندگان انگلیس به میزان 18.7 درصد افزایش داشته است.در مجموع، 9،579 بازدید کننده انگلیس در ماه نوامبر 2017 به مالدیو سفر کردند، در مقایسه با سال 2008، 8.073 نفر.علاوه بر این، بازدیدکنندگان انگلیس در ماه نوامبر 2017، 7.9 درصد از همه بازدیدکنندگان را به مالدیو نشان می دهند، که در مجموع 1188 میلیون بازدید کننده انگلیس در 11 ماه اول سال 2017 به مالدیو سفر می کنند که 1.1 درصد افزایش در سال است.

با توجه به ورود جهانیان به مالدیو، این کشور جزیره در سال نوامبر 2017 با رشد 120 درصدی سالیانه 15.2 درصدی روبرو شد و 120،506 گردشگر بین المللی از مالدیو بازدید کرد.تعداد کل ورودی ها به مالدیو ها در سال 2017 تا پایان ماه نوامبر برابر با 1246502 بود و در مقایسه با مدت مشابه سال 2016، کل توریست ها 6.8 درصد افزایش یافته است.


http://www.breakingtravelnews.com