باستان شناسان چینی از بندرسیراف بازدید کردند

فرداد پرواز

20 دی 1395


به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان بوشهر ،این هیات پنج نفره از مسجد جامع، خانه‌های اعیانی، آتشکده، دره لیر و موزه‌های سیراف، دیدن کردند.

مدیر موسسه سیراف پارس دراین‌باره گفت: در طول بازدید این هیات در خصوص راه ارتباط بازرگانی و تجاری سیراف با چین از طرف موسسه سیراف پارس اطلاعاتی به این گروه داده شد.

وی افزود: این باستان شناسان از تاریخ سیراف و منطقه پیش رو اظهار خرسندی کردند و ضمن مطالعات میدانی به دنبال یافتن سفال‌های چینی بودند.

محمد کنگانی افزود: عکاسی از سفال‌های منطقه برای این باستان شناسان دارای اهمیت بود و این گروه پس از بازدید سیراف را به مقصد شیراز ترک کردند.


http://tnews.ir