بازخوانی توسعه گردشگری در 3 منطقه آزاد

فرداد پرواز

11 اسفند 1395


ایران با داشتن دو نوار ساحلی در حاشیه شمالی و جنوبی، از ظرفیت کافی برای تبدیل شدن به یکی از سایت های گردشگری آبی در منطقه برخوردار است.

کمتر از بیست روز دیگر، سفرهای نوروزی آغاز و جاده های منتهی به مقاصد معمول و سنتی گردشگری، از ترافیک لبریز می شود؛ معضلی هر ساله که تنوع بخشی به مقاصد سفر و همچنین ساماندهی تعطیلات، به عنوان دو راه حل اصلی آن مطرح می شوند. این در حالی است که تغییر عادت خانواده های ایرانی از سفر به شهرهای شمالی و همچنین شیراز و اصفهان و تعریف مسیرهای کمترشناخته شده که چند سالی است از سوی فعالان گردشگری و متولیان دولتی این صنعت ،مطرح می شود، در عمل محقق شده و آن گونه که کارشناسان می گویند، حالا نیازمند فرهنگ سازی بیشتر و ایجاد زیرساخت های کافی برای پذیرش گردشگر در مقاصد غیر سنتی سفر هستیم.

در این میان، سواحل شمالی و جنوبی کشور، از جمله مناطقی هستند که در صورت فراهم شدن امکانات کافی در آنها، می توانند به مقاصد جایگزین تبدیل شده و در کاهش تقاضای انبوه سفر به چند مقصد تکراری، موثر واقع شوند؛ نقاطی که به دلیل اتصال به آب های آزاد و تمرکز مراودات تجاری و اقتصادی در آنها، در زمره مناطق آزاد تجاری قرار گرفته و از این رو ورود و خروج سرمایه و امکان توسعه، با دشواری کمتری همراه است. علاوه بر این، این مناطق می توانند سهم زیادی در جذب گردشگران تجاری داشته باشند و با برگزاری رویدادهای بین المللی، افراد زیادی را نیز به همین مناسبت در شمار گردشگران ورودی به کشور قرار دهند. با این همه هنوز از ظرفیت توریستی مناطق آزاد بهره گیری چندانی نشده است.


http://www.donyayesafar.com