بازار لوکس گردشگری اتیوپی

فرداد پرواز

21 آبان 97


لوکس کلمه ای است که به ندرت برای توصیف وضعیت موجود اقامت در اتیوپی استفاده می شود.

نشانه های معروف آن عبارتند از کوه های سیمین و میمون های گلادا، کلیساهای غرق شده لالیبلا، شهرهای مهم مذهبی گاندور و آکسوم.

اتیوپی یکی از فقیرترین کشورهای جهان است و برای بسیاری از گردشگران غربی، تصویر آن با قحطی ویرانگر دهه 1980 گره خورده است.

سفر به این منطقه به طور سنتی انجام می گیرد، اما اما نسل جدیدامیدوارانه مشتاق تغییراتی هستند که گردشگری بتواند پایه ای پایدار برای اقتصاد ایجاد کند.