ایمنی هواپیما به عنوان یکی از اولویت های جاری برای ERA باقی مانده است

فرداد پرواز

10 اسفند 1396


منسرات بریگا، مدیرکل ERA روز دوشنبه، پس از دیدار او با لوک تایتگت، مدیر اداره مدیریت استراتژیک و ایمنی، EASA و Jesper Rasmussen، مدیر EASA استانداردهای پرواز، گفت: ایمنی هواپیما همچنان یک اولویت اصلی در پیشبرد اهداف ERA است.این جلسه که توسط ERA (Region Association Airline Association) و مدیران فنی کریس میسون و Russell Dudley نیز حضور داشت، بخشی از فعالیت ERA در حال حاضر با EASA است و سهم ارزشمندی را در بهبود ایمنی هواپیما دارد.این جلسه شامل چندین مسائل مهم ایمنی شامل برنامه های حمایت از همسالان و خلبان سلامت روان، لیزر، برنامه بازرسی SAFA و نگرانی های مهم امنیتی ERA که منجر به درگیری هوایی، از دست رفتن کنترل، آتش سوزی و دود، امنیت سایبری و مناطق جنگی می شود، مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این، چالش های اعضای هواپیمایی ERA در ارتباط با Brexit و مسائل مربوط به عملیات فنی مانند نظرات 06-2017 - آموزش پیشگیری و بهبود بازداری، ORO.FC، اختلاف نظر، تحقیق در مورد خلبانان در سن 60 سالگی و اصلاح قانون نهایی SPI گزارش شده است.


https://www.traveldailynews.com