ایرباس برای اولین بار ACJ320neo را برای اولین بار آماده می کند

فرداد پرواز

09 تیر 97


اولین ACJ320neo در مجمع نهایی در هامبورگ وارد شده است، که شروع یک دوره جدید در هواپیماهای شرکت ایرباس را نشان می دهد.ACJ320neo با بزرگترین کابین در کلاس خود، در سه ماهه آخر، به همراه هواپیمای دوم، برای کمولکس سوئیس، به Acropolis Aviation انگلستان عرضه می شود.بیش از 300 هواپیمای A320neo خانواده در حال حاضر با حمل و نقل در سراسر جهان پرواز، اما تحویل از نسخه های جت شرکت فقط تازه شروع شده است.مانند نسخه های هواپیمایی، خانواده ACJ320neo دارای موتورهای نسل جدید و Sharklets است که 15 درصد در سوخت صرفه جویی می کنند و یک جهش به جلو را در اختیار می گذارند.نتیجه ACJ320neo می تواند 25 مسافر 11،100 کیلومتر، یا در مجموع 13 ساعت پرواز، راه هایی مانند لندن به پکن یا کیپ تاون و مسکو به لس آنجلس را می دهد.

ACJ319neo می تواند هشت مسافر را حدود 12،500 کیلومتر یا 15 ساعت پرواز کند.مشخصه خانواده ACJ320neo یک کابین بزرگتر و بلندتر از جت های کسب و کار سنتی است، در حالی که دارای رمپ های مشابه و هزینه های عملیاتی است.سفارشات برای خانواده ACJ320neo در حال حاضر مجموع 9 هواپیما، شامل سه ACJ319neo و 6 ACJ320neo هواپیما.