ایرباس اولین A321neo ACF را معرفی کرد

فرداد پرواز

19 دی 1396


ایرباس مونتاژ اولین A321neo ACF (ایرباس کابین فلکس) (Airbus Cabin Flex) را در تاسیسات خود در هامبورگ به اتمام رسانده است.هواپیما توسط موتورهای CFM Leap-1A آزمایشات زمین را قبل از اولین پرواز پیش بینی شده خود در هفته های آینده انجام خواهد داد.اولین تحویل ACF A321neo به مشتری در اواسط سال 2018 برنامه ریزی شده است.A321neo ACF جدیدترین نسخه A320 است. ACFبا اعمال تغییرات در بدنه، امکان تنظیم پانل های قابل انعطاف را برای 240 مسافر فراهم می کند. A321neo ACFامروز یک گزینه است و در سال 2020 استاندارد A321neos خواهد بود. ACF A321neo پایه ای برای یک نوع دیگر با نام A321LR است. اولین تحویل یک A321LR برای چهارمین فصل سال 2018 است.


http://www.breakingtravelnews.com