ایران صدرنشین رشد خروج گردشگر

فرداد پرواز

06 آبان 1396


تازه ترین گزارش سازمان جهانی گردشگری، (UNWTO) درباره روندهای سفر در قاره کهن نشان می دهد ایران پررشدترین کشور آسیا و اقیانوسیه در فرستادن گردشگران خروجی است.

به گزارش روزنامه دنیای اقتصا، ایران با فرستادن سالانه ۹ میلیون گردشگر به خارج از کشور، تقریبا معادل دو برابر گردشگران ورودی به کشور، توریست به خارج اعزام کرده است. مروری بر گردشگران خروجی ایران در سال های پیش حاکی از آن است که در سال ۲۰۱۴ حدود ۷/ ۷ میلیون گردشگر از کشور خارج شده بود که این میزان در سال ۲۰۱۵ با کاهش ۱۴ درصدی به ۶۲/ ۶ میلیون نفر رسید اما در سال ۲۰۱۶ با رشدی قابل توجه به مقدار کنونی افزایش یافته و حتی می تواند در سال ۲۰۱۷ از این مقدار نیز فراتر برود. یکی از دلایل این افزایش، سیاست های ارزی ایران است. به باور اقتصاددانان، غیرواقعی بودن نرخ ارز در ایران به نوعی یارانه ای را در اختیار گردشگران خروجی قرار می دهد و باعث می شود هزینه سفر به برخی کشورهای خارجی، به ویژه همسایه های ایران، به صورت کاذبی ارزان تر از هزینه سفرهای داخلی باشد. همین امر موجب شده سالانه بسیاری از گردشگران نسبت به سفر به خارج از کشور ترغیب شوند. با این حال، دلایل متعدد دیگری نیز برای این تمایل گسترده وجود دارد که از آن جمله می توان به ضعف زیرساخت های گردشگری در ایران و بازاریابی مناسب برخی کشورهای همسایه، و همچنین برخی رویدادهای فرهنگی، زیارتی و موارد دیگر اشاره کرد.


tnews.ir