ایران در آغاز راه گردشگری طبیعت

فرداد پرواز

02 خرداد 1396


براساس آمار، از مجموع گردشگرانی که به ایران می آیند تنها ۲.۲ درصد گردشگران طبیعت هستند. "مدیرکل امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست"

نه فقط در ایران که وضع تنوع زیستی در جهان خوب نیست. آمارها گویاترند: ١٢ درصد گونه های پرندگان، ۲۵ درصد گونه های پستانداران و ۳۰ درصد گونه خزندگان در معرض انقراضند و هر ساله پنج میلیون هکتار از جنگل های گرمسیری حذف می شود. اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (IUCN) هم این آمار را برای ایران اعلام کرده: حدود ١٠٦ گونه یا وضعی بحرانی دارند یا در معرض خطر انقراضند و آسیب پذیر شده اند. همین اوضاع سازمان های حفاظت محیط زیست، جنگل ها و مراتع و همین طور میراث فرهنگی را به همکاری و تلاش برای رشد توریسم و اکوتوریسم پایدار واداشته است و بناست گردشگری پایدار پس از این زمینه ایجاد اشتغال و تولید ملی باشد.

تجربه جهانی می گوید ،كه ایده حفاظت صرف از منابع طبیعی و مناطق حفاظت شده، سال هاست که نخ نما شده و برای همین امسال شعار «تنوع زیستی و گردشگری پایدار» برای روز جهانی تنوع زیستی برگزیده شد. با این حال به گفته مدیرکل امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست سهم ایران در گردشگری طبیعی کمتر از یک درصد است.

در مراسم بزرگداشت این روز در سازمان حفاظت محیط زیست، معصومه ابتکار، رئیس این سازمان هم حضور پیدا کرد و درباره این ایده نخ نما حرف زد: «فکر نکنیم اگر حفاظت را در منطقه ای سخت بگیریم و معیشت را برای مردم سخت کنیم و در عوض معیشت جایگزینی برای آنها ایجاد نکنیم، موفق بوده ایم؛ این روش جز افزایش نرخ مهاجرت و حاشیه نشینی نتیجه ای ندارد.» در این مراسم از باز شدن مناطق حفاظت شده به روی گردشگران صحبت شد، اما در کنار تلاش برای حفظ تنوع زیستی و البته احترام به جوامع محلی و باورهایشان.


http://www.donyayesafar.com