4 ایده برای تغییر سازمان گردشگری

فرداد پرواز

09 خرداد 1396


نشست بررسی وزارتخانه شدن «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری» برگزار شد.

«سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری وزارتخانه، شوند یا سازمان بمانند؟!» این سوال به طور رسمی از زمان مجلس هشتم مطرح شد؛ وقتی نمایندگان تلاش کردند برای پاسخگو کردن رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی، این طرح را ارائه دهند. در ابتدا صحبت از ادغام سازمان با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود و سپس این تلاش ها در فروردین ماه امسال وارد مرحله جدیدی شد؛ وقتی نمایندگان مجلس فوریت طرح تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را با 137 رای موافق تایید کردند. موافقان و مخالفان وزارتخانه شدن سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، از ابتدای مطرح شدن این طرح، 4 ایده عمده را بیان کرده اند؛ ادغام سازمان با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تبدیل سازمان فعلی به وزارتخانه بی کم و کاست، تفکیک به وزارت گردشگری و سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و در آخر، ایجاد وزارت متشکل از سه سازمان گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی. حالا اما نمایندگان مجلس نشستی به این منظور گذاشته اند تا به زودی نتیجه پژوهش هایشان ،را برای تصمیم گیری ارائه کنند؛ نشستی که هنوز خروجی اش منتشر نشده است.


http://www.donyayesafar.com