شکل گیری مثلث گردشگری ایران ارمنستان و گرجستان

فرداد پرواز

09 اسفند ماه


به گزارش «ایرنا»، کارن کاراپتیان با تاکید بر اینکه مذاکرات در گرجستان بسیار اثربخش بوده، گفت: «در تمامی زمینه ها به توافق رسیدیم و قرار شد به همکاری های اقتصادی منطقه ای، کیفیت تازه ای ببخشیم تا بتوانیم به صورت مشترک وارد بازار بزرگ جهانی شویم.»

به گزارش سایت خبری لراگیر ارمنستان، وی افزود: «یکی از همکاری های مشترک منطقه ای می تواند به صورت گردشگری یا منطقه آزاد باشد ،که با ایران به وجود می آوریم.»

کاراپتیان همچنین یادآور شد: «توافق شده از تجربه گرجستان در زمینه گردشگری استفاده کنیم و متقابلا نیز تجربیات در زمینه فناوری اطلاعات را انتقال دهیم.»


http://www.donyayesafar.com