اهداف جدید دبی برای توسعه گردشگری

فرداد پرواز

14 آبان 97


دبی تفکر گردشگری خود را گسترش داده و اهداف جدیدی را برای جذب گردشگران به امارات تا سال 2025 اعلام کرده است.

تلاش برای جذب 20 میلیون گردشگر سالانه تا سال 2020، سال نمایشگاه دبی، شورای اجرایی دبی اهداف جدیدی را نشان داده است.

اعضای شورا شاهد ارائه ی وزارت گردشگری در دستورالعمل ها و استراتژی بازاریابی تجاری خود بودند که هدف آن افزایش سهم بخش گردشگری در اقتصاد امارات است.