اندونزی انتظار دارد عربستان سعودی در زمینه حمل و نقل، گردشگری سرمایه گذاری کند

فرداد پرواز

26 دی 1396


وزیر اندونزی گفت : دولت اندونزی از سرمایه گذاران عربستان سعودی درخواست کرده است تا صندوق های خود را در بخش حمل و نقل، گردشگری و زیرساخت ها به عنوان متصل شدن دو کشور رشد دهند.وزیر حمل و نقل اندونزی، بیدی کریا سومادی Budi Karya Sumadi گفت : همکاری دو کشور ، به ویژه در ارتباط دو کشور باید شدیدتر شود.وزیر نشان داد که در حال حاضر تعداد افراد اندونزیایی که به عربستان سفر می کنند، به سرعت در حال گسترش است.بسیاری از شهروندان ما به عربستان سعودی سفر می کنند که تعداد پرواز به آنجا افزایش می یابد، بنابراین این فرصت را برای سرمایه گذاران از عربستان سعودی برای سرمایه گذاری، تعطیلات و اقامت در اندونزی فراهم می کند.


http://www.xinhuanet.com