انجمن PATA در زمینه گردشگری پایدار تمرکز دارد

فرداد پرواز

8 آذر 1396


سازمان گردشگری جهانی، انجمن مسافرتی آسایشگاه آسای آسیا (PATA) و دولت چین انجمن PATA vh در مورد تمایلات و چشم انداز گردشگری در 10 تا 12 اکتبر 2017 برگزار کردند. موضوع نخست گردشگری پایدار:با جشن سال جهانی بین المللی گردشگری، برای توسعه پایدار همراه است. با همکاری طولانی مدت دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ، انجمن طی یازده سال گذشته یک پایگاه مرجع،برای روند گردشگری جهانی و منطقه ای بوده است.جشن های بین المللی از زمانی که سازمان ملل متحد برنامه 2030 را در ارتباط با جهانی با توسعه پایدار تصویب کرده است،یک فرصت منحصر به فرد برای برجسته کردن نقش گردشگری میباشد.


http://media.unwto.org/news