انجمن International Air Transport Association خواستار توجه فوری به چالش های زیربنایی

فرداد پرواز

17 بهمن 1396


"، Alexandre de Juniac در سخنرانی خود در نشست رهبری هواپیمایی سنگاپور در نمایشگاه سنگاپور (SAALS) گفت: "داشتن زیرساخت برای رشد برای آینده صنعت ما حیاتی است اما در بسیاری از نقاط کلیدی، آن را به اندازه کافی سریع برای پاسخگویی به تقاضای روزافزون ساخته نمی شود و روند نگران کننده ای است که هزینه ها را افزایش می دهد، یکی از این خصوصیات خصوصی سازی است. چهارچوب قانونی صحیح برای تعادل منافع سرمایه گذاران برای به دست آوردن سود، با علاقه عمومی برای فرودگاه به عنوان کاتالیزوری برای رشد اقتصادی یافت نشد. موضوع این اجلاس ‘Reimagining Aviation’s Future’است.


https://www.traveldailynews.com