انتظار می رود که Mahamastakabhisheka به صنعت گردشگری کمک کند

فرداد پرواز

27 آذر 1396


جشن مربوط به مجسمه 57 فوتی از Gomateshwara یک بار در 12 سال برگزار می شود.Mahamastakabhisheka یا مقدس بزرگ به مجسمه 57 فوتی یک بار در 12 سال برگزار می شود و زائران از سراسر جهان به این مراسم میروند. این رویداد از گردشگران داخلی و بین المللی تشکیل شده است که بسیار تماشایی است که منحصر به فرد و رنگارنگ است.

این رویداد به لحاظ تاریخی با توجه به اعتقادات بر این مبنا است که آن را به طور مستمر در هر 12 سال نگه داشته شود.این مجسمه از یک سنگ توسط قاچاقچیان Ganga حک شده است. اگر چه این رویداد رسما از 17 تا 25 فوریه برگزار می شود، مراسم و چشم انداز مرتبط با آن، برای چند ماه دیگر برای عموم گسترش می یابند.سورش کومار جین، عضو کمیته سازماندهی، گفت: ما انتظار داریم که کمتر از دو میلیون نفر در این مراسم شرکت کنند.


http://www.thehindu.com