انتظارات جامعه گردشگری ایران از رئیس جمهور دوازدهم

فرداد پرواز

31 اردیبهشت 1396


پیروزی روحانی در انتخابات، فعالان گردشگری کشور را بیش از پیش امیدوار کرد و به همین میزان آنها را در طرح مطالبات خود مصمم تر خواهد کرد.

پس از قریب به یک ماه التهاب و هیجان، سرانجام سکاندار دولت دوازدهم، مشخص و حسن روحانی یک بار دیگر قبای ریاست جمهوی را بر تن کرد. به این ترتیب، رئیس جمهور منتخب مردم در دوره یازدهم، برای 4 سال دیگر در راس دستگاه اجرایی کشور قرار می‏گیرد و تحقق کارهای نیمه تمام و وعده های انتخاباتی در دولت دوازدهم، به عنوان مهمترین مطالبه جامعه بر دوش کابینه او سنگینی خواهد کرد. در این میان پیروزی روحانی در این انتخابات، فعالان گردشگری کشور را بیش از پیش امیدوار کرده و به همین میزان آنها را در طرح مطالبات خود مصمم تر خواهد کرد. در همین راستا، آنها با تاکید بر حمایت بیش از پیش دولت از بخش خصوصی، یک بار دیگر بر ایفای نقش نهاد متولی این صنعت در معرفی ایران به بازارهای جهانی، توسعه زیرساخت ها، استفاده از توان دانشگاهی در برنامه ریزی و تقویت بدنه انسانی نهاد متولی گردشگری و تثبیت ساختارهای قانونی و اجرایی گردشگری، به گونه ای که آن را در برابر تغییرات احتمالی در رویکردهای سیاسی و اجرایی کشور مقاوم کند، تاکید می‏کنند.

مطالبات فعالان گردشگری از دولت دوازدهم

استاد دانشگاه تهران در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» پیگیری طرح ساماندهی تعطیلات و تنوع بخشی، به محصولات و بازارهای گردشگری ایران را از جمله موضوعاتی می داند که دولت دوازدهم در عرصه گردشگری، باید در دستور کار خود قرار دهد. علی اصغر شالبافیان می افزاید: «تمرکز و تلاش برای معرفی و شناساندن ایران به جهانیان به عنوان یک مقصد گردشگری، ساماندهی گردشگری داخلی، ساماندهی نظام بودجه ریزی مربوط به این صنعت و نیز حمایت جدی از بخش خصوصی، می تواند در شمار دیگر اولویت های دست اندرکاران دولتی گردشگری در دوره جدید ریاست جمهوری جدید قرار گیرد.» او همچنین با تاکید بر اینکه هیچ یک از این عوامل، به صورت مشخص نمی تواند معلول زمان باشد و تثبیت دولت قبل در مقام اجرایی 4 سال آینده کشور ضامن عملی شدن این مطالبات نخواهد بود، خاطرنشان کرد: «همراهی و مشارکت همه دستگاه های کشور و رسمیت یافتن رویکرد گردشگری در این نهادها، متضمن توسعه گردشگری در ایران می باشد.»


http://www.donyayesafar.com