انتخابات اعضای هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران برگزارشد

فرداد پرواز

28 مرداد 1396


در این برنامه که اعضای انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی حضور داشتند،با رای اعضای حاضر در جلسه هیات رئیسه، مراسم رای‌گیری برگزار شد و محمد علی اشرف واقفی، حسن انصاری، مصطفی شفیعی شکیب، محمد لامعی و شاه‌چراغی انتخاب شدند.

سپس محمد حسن کرمانی که ١٦ سال رئیس هیات مدیره انجمن بود، به گزارش عملکرد پرداخت و مسیح الله صفا،بازرس انجمن گزارش مالی را برای اعضا ارایه داد که با رای اکثریت آرا تصویب شد.

در پایان جلسه،با نظارت نماینده وزارت کار، رای‌گیری انجام و اعضای ذیل،برای دوره بعد منتخب شدند.

1- محمد طاهری با ٢١٦ رای عضو اصلی

٢-حرمت الله رفیعی با ٢١٢ رای عضو اصلی

٣- امید علی خان با ١٧٤ رای عضو اصلی

٤- محسن دستمالچی با ١٦١ رای عضو اصلی

٥- علی تشکری با ١٥٥ رای عضو اصلی

٦- محمد ملکی با ١٥٤ رای عضو اصلی

٧- مرتضی قربانی با ١٥٣ رای عضو اصلی

8- محمد حسن کرمانی با ٨٤ رای عضو علی البدل

٩- ناصر گلدوست با ٥٧ عضو علی البدل

بازرسان:

1- اصغر توکلی با ١٧٦ رای بازرس اصلی

٢-سید حسن حسینی نژاد با ١٦٠ رای بازرس اصلی

٣- ناصر سپهری با ١١٦ رای بازرس علی البدل


http://www.mehrnews.com