امنیت گردشگری در ایران بالاتر از روسیه و ترکیه

فرداد پرواز

04 مهر 1396


معاون گردشگری کشور گفت: از هر ۱۰ شغل جهان یک شغل مربوط به شغل گردشگری است و هر شغل گردشگری که ایجاد می شود باعث ایجاد ۷ شغل غیرمستقیم خواهد شد. همچنین رتبه ایران در حوزه امنیت گردشگری براساس آمار جهانی بالاتر از دو کشور روسیه و ترکیه اعلام شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، محمد محب خدایی، در گرامیداشت روز جهانی گردشگری با برشمردن فعلان گردشگری از جمله تشکلات گردشگری، پلیس مهاجرت و امنیت، اساتید گردشگری دانشگاهها، اصحاب رسانه، وزراتخانه ها از جمله وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت بهداشت، امدادگران و سفرا اظهار داشت: روز جهانی گردشگری برای فعالان گردشگری بسیار مهم است، و در این راستا کاروانهای راهیان نور نیز ،به حوزه گردشگری پیوستند.

محب خدایی، با اشاره به اینکه در دولت یازدهم حوزه گردشگری در کانون توجه همه اقشار مردم و مسؤلان درآمده است، گفت: در سال نخست برنامه توسعه ششم، هدف گذاریمان 70 هزار شغل با اجرای اقتصاد مقاومتی است که در سرلوحه فعالیت مان خواهد بود.

معاون گردشگری کشور با گریزی نسبت به در دو محور مهم فعالیت های گردشگری کشور از جمله حمایت از بخش خصوصی و نگاه به اقتصاد گردشگری توضیح داد: توسعه گردشگری باید عناصر فرهنگی و بومی و ارزش های محلی را در نظر داشته باشد و شاهد کاهش مصرف بی رویه، حفظ تنوع طبیعی، مشارکت محلی ها و ارتقای بازاریابی در حوزه گردشگری باشیم.

محب خدایی با برشمردن شاخص های گردشگری ایران براساس آمار سازمان جهانی گردشگری دنیا عنوان کرد: ایران هم اکنون در رتبه 94 جهان در حوزه گردشگری قرار گرفته است، همچنین رتبه رقابت پذیری گردشگری ایران در مقام 79 و رتبه امنیت گردشگری ایران در مقام 86 جهان است که از امنیت ترکیه و روسیه بالاتر است.


tnews.ir