امشب بارش شگفت انگیز شهاب سنگ Geminid

فرداد پرواز

23 آذر 1396


تابش Geminid در صورت فلکی Gemini است.

بیل کوک به دفتر محیط زیست Meteoroid ناسا گفت: "با Perseids ماه اوت، Geminids بهترین هدیه برای این سال خواهد بود."طبق گفته کوک، بارش شهاب سنگ اواسط 13-14 دسامبر با سرعت یک در هر دقیقه در شرایط خوب به دست می آید. Geminids رامی توان در شب بعد از 14 دسامبر در اوج دیده می شود، کوک گفت: "فعالیت Geminid گسترده است. " بین ساعت 7:30 شب در 13 دسامبر دیده می شود و صبح روز دوشنبه 14 دسامبر را می بینند و بیشتر شهاب ها از نیمه شب تا ساعت 4 صبح روز 14 دسامبر، زمانی که تابش در آسمان بالا است، قابل مشاهده است. "

Geminid هر دسامبر فعال هستند .Geminid را می توان با چشم غیر مسلح در آسمان روشن و تاریک در بیشتر جهان دیده می شود، هر چند بهترین دیدگاه از نیمکره شمالی است. ناظران Geminids کمتری را در نیمکره جنوبی مشاهده می کنند.


http://www.wowt.com