اما و اگرهای بیمه سفر در ایران

فرداد پرواز

23 خرداد 1396


نبود بیمه سفر برای گردشگری یکی از مواردی است که می تواند تصویر امن ایران را در ذهن گردشگران خارجی ،مخدوش کند.

منشور حقوق مسافر نیز که چندی پیش ابلاغ شد، علاوه بر بند نخست که دریافت خدمات مطلوب گردشگری را حق گردشگر دانسته، در بند سوم به صراحت درباره اینکه اطلاعات سفر ،باید به طور مطلوب و کافی در اختیار گردشگر قرار گیرد، سخن گفته و به طور مشخص، به شیوه ارائه خدمات بیمه ای اشاره کرده است.

بیمه یکی از اجزای جدایی ناپذیر مسافرت است. براساس آنچه دفاتر خدمات مسافرتی معتبر عمل کرده و می گویند، در ایران و برای مسافرانی که به خارج از ایران می روند نیز این ضرورت در سفر وجود دارد، اما اینکه مسافران تا چه اندازه از خدمات این بیمه ها بهره مند می شوند، در موارد گوناگون نارضایتی هایی به دنبال داشته است.

یکی از عوامل مهم در رشد و توسعه صنعت گردشگری، بیمه گردشگر در طول سفر است. سفر پیوسته با ترس و نگرانی همراه است؛ ترس از ورود و اسکان در محیط های ناآشنا، تاخیر در حرکت وسایل نقلیه و از دست دادن مسیرهای بعدی، ابتلا به بیماری، وقوع حوادث و رخدادهای غیرمترقبه و ده ها عامل دیگر، همگی موجب نگرانی و دلهره مسافر می شود؛ از این رو تامین امنیت جانی و مالی و اطمینان بخشی به او درباره جبران خسارت های احتمالی، گردشگر را هنگام سفر آسوده خاطر می کند.


http://www.donyayesafar.com