الگوی کانادایی مدیریت توریسم

فرداد پرواز

24 فروردین 1396


در کانادا دولت فدرال، 10 دولت ایالتی، سه دولت محلی و شهرداری ها، همه در حمایت از گردشگری نقش دارند. شورای وزرای گردشگری هماهنگی بین سطوح مرکزی، ایالتی و محلی دولت را تسهیل می کند.

در دولت فدرال، بنابر قانون، وزیر صنایع (مسوول اصلی گردشگری) موظف است بازاری رقابتی، کارآ و عادلانه، اقتصادی نوآورانه، صنعتی رقابتی و جوامعی پایدار در گردشگری ایجاد کند. همچنین معاون کسب وکارهای کوچک و گردشگری وزیر صنایع ،مسوولیت خاص تری برای ترفیع گردشگری و توسعه کسب وکارهای کوچک دارد.

کمیسیون گردشگری کانادا، مسوول بازاریابی و تحقیقات گردشگری است و دفترهایی بین المللی در ایالات متحده، مکزیک، انگلستان، فرانسه، آلمان، چین، ژاپن، کره و استرالیا و نمایندگان فروش در هند و برزیل دارد. دولت های ایالتی، محلی و شهری نیز نهادهایی را با تمرکز بر بازاریابی گردشگری تاسیس کرده اند.

در ژانویه سال 2009، وجوه موقتی ای به خاطر کمک به بخش گردشگری برای مصون ماندن از اثرات بحران اقتصادی از محل اعتبارات طرح جامع مشوق اقتصادی برای گسترش فعالیت های ترفیعی در بازارهای بین المللی و نیز تشویق گردشگری داخلی ،اختصاص داده شد.

از اقدامات اساسی گردشگری در طرح جامع مشوق اقتصادی می توان به تخصیص 100 میلیون دلار کانادا در طول دو سال به جشنواره های کمپی و دیگر رویدادها با قابلیت جذب گردشگران و همچنین تخصیص 150 میلیون دلار کانادا در طول دو سال برای تقویت و بهبود پارک های ملی و سایت های تاریخی ملی اشاره کرد.


http://www.donyayesafar.com