الکترونیکی شدن عوارض خروج از کشور

فرداد پرواز

پرداخت عوارض خروج مسافرتی به صورت دستی متوقف شده است و به صورت الکترونیکی امکان پذیر می باشد.


29 آبان 97


به گفته ی سرهنگ مجید صمدی رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا، در راستای تسهیل در ترددهای مرزی، جلوگیری از هرگونه آسیب وتخلف احتمالی، جعل فیش های کاغذی و ... پرداخت عوارض به صورت دستی متوقف شده و پرداخت عوارض خروج مسافرتی به صورت الکترونیکی امکان پذیر می باشد.