اقدام ارزشمند زنان هوادار در ورزشگاه آزادی

فرداد پرواز

25 مهر 97


زنان هواداری که برای دیدار بازی ایران مقابل بولیوی به ورزشگاه آزادی آمده بودند بعد از پایان بازی در اقدامی جالب قسمت مربوط به خود را تمیز کرده و آشغال‌ها را داخل پلاستیک زباله جمع‌آوری کردند و به نیروهای خدماتی ورزشگاه کمک کردند .